• Naselje Jugovićevo, Novi Sad

    Naselje Jugovićevo, Novi Sad

    Godina izgradnje: 2021

    Stambeni objekti A, B, V, K, kontrola kvaliteta, BlowerDoor Test