energetski pregled - termovizijsko snimanje i blowerdoor test
izrada energetskih elaborata i optimizacija

Elaborat energetske efikasnosti i energetska optimizacija


ENERGY CONCEPT raspolaže velikim iskustvom na području izrade elaborata energetske efikasnosti te je kao takav vaš idealan partner za izradu energetskog elaborata.

Profesionalno, brzo i efikasno izrađujemo energetske elaborate!


Energetski elaborat je dokument koji prikazuje energetska svojstva zgrade i obavezno ga moraju imati sve nove zgrade, postojeće zgrade koje se rekonstruišu, adaptiraju, saniraju ili energetski saniraju, u procesu dobijanja građevinske dozvole.


Desetine projekata iz energetske efikasnosti su garant kvaliteta koji vam nudi ENERGY CONCEPT DOO.


Energetski elaborat ne moraju posedovati: zgrade za koje se ne izdaje građevinska dozvola; zgrade koje se grade na osnovu privremene građevinske dozvole; kao i zgrade koje se grade na osnovu građevinske dozvole za pripremne radove; radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade koje se ne greju i ne klimatizuju; zgrade koje se povremeno koristetokom zimske i letnje sezone (manje od 25% vremena trajanja zimske odnosno letnje sezone).


Ukoliko želite izradu energetskog elaborata, slobodno nas kontaktirajte.

ČLANSTVA


PARTNERSTVAEnergy Concept - Minneapolis BlowerDoor 2018

KONTAKT

Energy Concept d.o.o.

dr Aleksandra Kostića 16/1, Beograd
Tihomira Ostojića 4/2, Novi Sad

Tel: + 381 (0)60 32 30 766
e-mail: office@energyconcept.rs
www.energyconcept.rsEnergy Concept d.o.o. © 2012-2020.